„Дафовска” ЕООД е търговска фирма, чиято дейност е ориентирана изцяло в областта на дизайна и интериорния текстил. Предлагаме на пазара цялостни текстилни решения и широка гама от текстилни продукти с високо качество и атрактивни цени.

Основното финансиране на фирма „Дафовска” ЕООД е по ОП РЧР, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз. През 2012г. фирмата се регистрира и кандидатства с проект „Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала”. През февруари 2013 г. е одобрено проектното предложение и след подписване на Договор за БФП на 12.04.2013 г., от 01.08.2013 г. започва изпълнението на проекта с номер на ESF – 1203-03-02007.

esf

Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0065-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02007
Наименование: „Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала“
Бенефициент: „Дафовска“ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 12.04.2013
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Североизточен
Варна
Варна